4 October 2020

Scoring. Així és com HolaHome avalua la solvència

HolaHome té com a missió protegir a parts iguals a propietaris i inquilins a través d’assegurances d’impagament gratuïtes, dipòsits de fiança o l’assegurança de pertinences. Una d’aquestes accions és l’scoring, un sistema que permet avaluar la solvència dels llogaters.  L’scoring és una eina informàtica totalment automatitzada que ajuda a prendre decisions sobre si aprovar o denegar una […]