11 October 2020

Dret immobiliari, què és i per a què serveix?

El Dret immobiliari regula tot allò relacionat amb els béns immobles. Aquesta branca del dret pertany a l’anomenat Dret de béns, una de les àrees bàsiques del Dret civil. El Dret immobiliari té una regulació especial i abraça tots els actes i contractes entorn dels béns, sigui rústic o urbà. Per aquest motiu regula tots els assumptes que […]

Motius per rescindir un contracte de lloguer

14 January 2020

Qualsevol contracte de lloguer es pot rescindir un cop finalitzen els cinc primers anys en el cas dels lloguers fets entre particulars i set quan el propietari és un banc o una empresa. A més, hi ha altres motius per rescindir un contracte de lloguer. Aquests motius tenen com a objectiu oferir més seguretat a […]