10 June 2020

La fiança. Tot el cal saber sobre aquest concepte

La fiança és una obligació que forma part dels contractes de lloguer, pel que és irrenunciable. Serveix com a garant que, un cop finalitzat el contracte, l’habitatge es retorna en les mateixes condicions que va ser lliurada. Normalment la fiança és econòmica a través del lliurament d’una quantitat, que coincideix amb el preu d’una mensualitat […]