Què vol dir ser inquilí?

12 January 2020

El llogater és aquella persona que té dret a viure i utilitzar una propietat a canvi d’una renda, que, normalment, se satisfà cada inici de mes. L’arrendador és el responsable de proporcionar la renda al propietari. A més, ser inquilí significa ser el responsable de l’habitatge llogat i de qualsevol dany que causi a la […]

El llogater és aquella persona que té dret a viure i utilitzar una propietat a canvi d’una renda, que, normalment, se satisfà cada inici de mes. L’arrendador és el responsable de proporcionar la renda al propietari. A més, ser inquilí significa ser el responsable de l’habitatge llogat i de qualsevol dany que causi a la propietat, sigui ell, siguin les parts relacionades amb ell, durant el temps que resideixi a la casa.

Què més vol dir ser inquilí?

El llogater és qui tria l’habitatge que vol arrendar i s’ha de regir per la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) tant en el cas dels lloguers destinats a habitatge, com en el dels locals comercials. De la mateixa manera el llogater ha de respectar els pactes que estipulen les dues parts i que sempre han de quedar per escrit i signats en el contracte de lloguer.