Preus

Inclou assegurança d’impagament

Per a propietaris

Cada pis

 • Assegurança d’impagament
 • Alta immoble
 • Visita inicial
 • Promoció
 • Selecció de l’inquilí
 • Calendari de visites
 • Contracte
 • Signatura digital
 • Cobrament on line
 • Incidències
 • Informe comptable
 • I molt més

Gestió integral 35€ + iva / mes

Comença ara

Ets un gran propietari?

 • Contacta amb nosaltres i ens ajustem a les teves necessitats

Comença ara

Pels llogaters

 • Immobles seleccionats
 • Canvi de subministraments
 • Signatura digital
 • Gestió d’incidències
 • Avantatges en la contractació de productes i serveis de la llar
 • Industrials de Km0
 • Certificat de bon inquilí
 • Pagament on line 

Una mensualitat

Pagament únic

Contacte

Pels agents

 • Alta a portals immobiliaris
 • Gestió de la documentació
 • Creació de contractes
 • Gestió de la fiança
 • Contractació d’assegurances
 • Signatura digital
 • Gestió de proveïdors

Contacte