Política de Privacitat

Introducció

HolaHome (o «nosaltres», o l'”Empresa”) es compromet a protegir la privacitat de tots els usuaris quan utilitzen els nostres serveis o quan contactin amb nosaltres (els “Usuaris”, o «Vosaltres / tu»). Aquesta Política de privacitat explica les nostres pràctiques pel que fa a l’ús de les dades personals recopilades i processats a través dels nostres serveis.

Totes les comunicacions relacionades amb el tractament de les teves dades personals hauran de dirigir-se al nostre correu electrònic hola@holahome.com

HOLAHOME COM RESPONSABLE DE TRACTAMENT

1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

HolaHome és Easy End SL, amb CIF B67157792 i domicili en direcció carrer del Sol, 3, 08172, Sant Cugat de Vallès (“HolaHome“), l’entitat responsable del Tractament de les dades esmentades a baix.

2. INFORMACIÓ PERSONAL QUE RECOPILEM SOBRE TU I COM LA UTILITZEM

HolaHome, en qualitat de Responsable de Tractament, recopila les dades sobre tu.

2.1 Dades recopilades en el lloc web d’HolaHome i en les comunicacions electròniques

 • Contacta amb nosaltres. Quan et poses en contacte amb nosaltres a través del formulari, recopilem el teu nom, la teva adreça de correu electrònic, el teu número de telèfon, el codi postal del teu immoble, si ets un llogater, un propietari o un agent, i el teu missatge.
 • Usuaris generals del lloc web. A causa dels estàndards de comunicacions a internet, quan visites la nostra pàgina web rebem automàticament l’URL del lloc de què procedeixes i el lloc que visites quan abandones la nostra web. També rebem la direcció de protocol d’internet (“IP”) del teu ordinador i el tipus de navegador que utilitzes. Excepte l’anterior, i que s’exposa a la nostra política de cookies, no recollim cap mena de dades de caràcter personal si únicament està navegant a la pàgina web.
 • Dades recollides en les comunicacions electròniques. Quan intercanviem missatges a través del correu electrònic, et demanarem algunes dades per proporcionar-te els nostres serveis. Les dades que recollim són els següents, sense limitació a què puguem demanar-te més:
 1. Si ets un llogater o potencial llogater:
  • Nom complet
  • Telèfon
  • E-mail
  • Adreça 
  • DNI / NIE / Passaport
  • Compte bancari
  • Ingressos mensuals nets
  • Data d’antiguitat laboral
  • Situació laboral
  • Data finalització situació laboral, si s’escau
  • Tres últimes nòmines
  • Si tens un contracte de menys d’un any: vida laboral
  • En cas de treballador autònom: declaració de la renda
  • Tipus d’inquilí (avalador o inquilí)
  • Import lloguer
 2. Si ets un propietari d’un immoble:
  • Nom complet
  • Telèfon
  • E-mail
  • Adreça 
  • DNI / NIE / Passaport
  • Compte bancari
  • Adreça exacta de l’habitatge (País, Província, Població, Codi Postal, Barri, Districte, Polígon, Sigla, Adreça, Nombre, Bloc, Escala, Planta, Porta)
  • Any de construcció
  • Plànols
  • Superfície útil
  • Superfície construïda
  • Superfície del terreny
  • Fotografies
  • Nombre d’habitacions
  • Nombre de Banys
  • Descripció de la cuina
  • Electrodomèstics
  • Tipus de pis
  • Estat dels subministraments
  • Cost de la comunitat
  • Altres despeses
  • Cèdula d’habitabilitat
  • Certificat energètic
  • Referència cadastral de l’habitatge.
  • Referència cadastral pàrquing, traster, si escau
  • Nota simple / Escriptura habitatge
  • Renda mensual i durada del contracte
  • Lectures del comptador d’aigua, llum i gas
  • Últimes factures dels subministraments d’aigua, llum i gas
  • Últim rebut de l’IBI
  • Inventari de l’immoble
  • Butlletí elèctric (CIE), i, si es tracta d’un immoble a Catalunya, el Butlletí de reconeixement d’instal·lacions elèctriques (BRIE).
 3. Si ets un agent o estàs interessat a col·laborar amb HolaHome com Agent:
  • Nom complet
  • Telèfon
  • E-mail
  • Adreça 
  • DNI / NIE / Passaport
  • Compte bancari
  • Número de col·legiat administració de finques o d’agent de propietat immobiliària (API)
 4. Si ets un professional (tan autònom com a empresa) que vol col·laborar amb nosaltres:
  • Nom complet
  • Telèfon
  • E-mail
  • Adreça
  • DNI/NIE/NIF
  • Nom i dades de l’empresa, si s’escau
  • Compte bancari

És important que les dades personals que tenim sobre tu siguin precises i actuals. Tu ets responsable de l’exactitud de la informació que ens proporciones i s’espera que actualitzis la informació que ens proporciones.

2.3. Ús de dades, finalitats

General. Fem servir la teva informació personal per a les següents finalitats relacionades amb els serveis prestats:

 • Les teves dades de contacte: contestar a les teves sol·licituds d’informació i posar-nos en contacte amb tu, així com enviar-te notificacions relatives al servei que t’estem prestant i, si ens dónes el teu consentiment, enviar-te comunicacions comercials;
 • Les dades que ens facilites en les comunicacions electròniques: per proporcionar-te els nostres serveis i, específicament:
  • Si ets un llogater: per buscar el pis que millor respon a les teves exigències i per avaluar el teu estat de solvència i gestionar les tasques prèvies a la signatura del contracte d’arrendament.
  • Si ets un propietari: per publicar un anunci del teu pis en diverses plataformes de lloguers, gestionar un calendari de visites al teu habitatge i dur a terme les activitats prèvies a la signatura del contracte d’arrendament.
  • Si ets un agent: per identificar-te i per registrar-te en el nostre sistema com a gestor d’una cartera d’immobles.
  • Si ets un professional: per identificar-te, donar-te accés o gestionar incidències, reparacions o altres serveis que els clients puguin necessitar.
 • Les dades recollides automàticament a través del web: realitzar anàlisis internes del nostre lloc web, per millorar el lloc web i els nostres serveis d’acord amb les preferències dels nostres usuaris.

2.4. Base jurídica

Les bases legítimes en les quals fonamentem el tractament de les teves dades personals són les següents:

 • La prestació del servei contractat i l’execució del contracte del qual ets part, o per a prendre mesures quan el sol·licitis.
 • El consentiment informat exprés per a rebre comunicacions comercials sobre nosaltres i els nostres serveis.
 • L’interès legítim de la nostra empresa a dirigir i administrar el nostre negoci a fi de brindar-te el millor servei i la millor i més segura experiència. Ens assegurem de considerar i equilibrar qualsevol possible impacte (tant positiu com negatiu) en tu i en els teus drets abans de tractar les teves dades personals per als nostres interessos legítims.

En determinades circumstàncies, podrem tractar les seves dades per a complir amb una obligació legal o reglamentària a la qual estem subjectes.

3. DADES QUE TRACTEM PER A TU I AL TEU NOM

En cas que ens comuniquis informació de tercers, com, per exemple, sense limitació, dades d’anteriors inquilins, de terceres persones que assistiran a una visita a un pis amb tu, etc., en aquest cas, HolaHome és encarregat de tractament de les dades de caràcter personal de tercers que ens comuniques (“dades de tercers”), per tractar-los en el teu nom per proporcionar-te els nostres serveis.

4. OBLIGACIONS D’HOLAHOME COM ENCARREGAT DEL TRACTAMENT

Segons el que estableix el Reglament General de Protecció de Dades (GDPR), HolaHome, en qualitat d’Encarregat de Tractament, es compromet a:

 1. Tractar les Dades de Tercers únicament seguint les teves instruccions documentades, incloent-les respecte a les transferències de dades personals a un tercer país o una organització internacional, llevat que estiguem obligats a això en virtut del Dret de la Unió o dels Estats membres; en aquest cas, t’informarem d’aquesta exigència legal prèvia al tractament, llevat que la legislació ho prohibeixi per raons d’interès públic.
 2. Garantir que les persones autoritzades per tractar Dades de Tercers s’hagin compromès a respectar la confidencialitat o estiguin subjectes a una obligació de confidencialitat de naturalesa estatutària.
 3. Prendre totes les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament.
 4. Respectar les condicions per recórrer a un altre encarregat de tractament, segons el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal.
 5. Assistir al Responsable de Tractament, és a dir tu, tenint en compte la naturalesa del tractament, a través de mesures tècniques i organitzatives apropiades, sempre que sigui possible, perquè aquest pugui complir amb la seva obligació de respondre a les sol·licituds que tinguin per objecte l’exercici dels drets dels interessats.
 6. Ajudar al Responsable, o sigui tu, a garantir el compliment de les seves obligacions, tenint en compte la naturalesa del tractament i la informació que està a la seva disposició.
 7. A la teva elecció, suprimir o retornar totes les dades personals un cop finalitzi la prestació dels serveis de tractament, i suprimir les còpies existents llevat que es requereixi la conservació de les Dades de Tercers en virtut del Dret de la Unió o dels Estats Membres.
 8. Posar-te a disposició tota la informació necessària per demostrar el compliment de les obligacions establertes en el present article, així com per permetre i contribuir a la realització d’auditories, incloses inspeccions, per part del Responsable.
 9. Tractar les dades de Tercers de manera que es garanteixi que el personal a càrrec seu segueix amb les teves instruccions.
 10. Garantir que el nostre Responsable de Privacitat participi de forma adequada i en temps oportú en totes les qüestions relatives a la protecció de dades de Tercers.
 11. Adherir-se al Codi de Conducta que pugui aprovar-se per part de la Comissió o organisme corresponent, si escau.
 12. Portar un registre d’activitats de tractament en cas de tractar dades personals que suposin un risc per als drets i llibertats de l’interessat i / o de manera no ocasional, o que impliqui el tractament de categories especials de dades i / o dades relatives a condemnes i infraccions.
 13. Atendre indistintament els exercicis de dret establerts en el RGPD.

5. DIVULGACIÓ DE DADES

Tractem les dades de caràcter personal de manera confidencial d’acord amb la legislació aplicable. Llevat que s’estableixi el contrari, les teves dades personals no es proporcionaran a tercers. 

De manera particular, divulgarem determinades dades de la següent manera:

 • Per tal de prestar els serveis d’HolaHome, podem revelar les teves dades a altres clients d’HolaHome que, per exemple, estiguin interessats a llogar el teu pis o, a l’inrevés, siguin els propietaris d’un pis que t’interessa, o gestionin un pis que t’interessaria llogar, als professionals que duran a terme obres o reparacions en el teu pis, etc.
 • Per tal de prestar els serveis d’HolaHome, si ets un propietari podem publicar les dades del teu immoble en diverses plataformes d’anuncis de lloguers, tal com, sense limitació, Idealista.com, Fotocasa.com, pisos.com.
 • Podem facilitar les teves dades a aquelles empreses què ens demanis facilitar-los, tal com, sense limitació, les empreses de subministraments.
 • Podem posar les dades de caràcter personal a disposició de qualsevol empresa interessada a comprar o que compri la Companyia o una part del seu negoci i, en conseqüència, donar accés a qualssevol auditors nacionals o internacionals per dur a terme la seva “due diligence”.
 • Tercers amb qui hem de compartir la teva informació per investigar sospites de frau, assetjament o altres violacions de qualsevol llei, regla o regulació, o les polítiques de la pàgina web. Aquests tercers inclouen els òrgans de recerca que actuïn sota sol·licitud judicial o administrativa.

Podem donar accés a les dades personals dels Usuaris als nostres proveïdors de serveis sota contractes de prestació de serveis a favor de l’Empresa. Requerim que tots els tercers respectin la seguretat de les teves dades personals i els tractin d’acord amb la llei. No permetem que els nostres proveïdors de serveis externs utilitzin les vostres dades de caràcter personal per als seus propis fins i només els permetem tractar les teves dades personals per a fins específics i de conformitat amb les nostres instruccions.

6. TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS (PROVEÏDORS DE SERVEIS EXTERNS)

Utilitzem diversos serveis de tercers per proporcionar els nostres Serveis, un dels quals, Google Inc., està ubicat als EUA, un país que no proporciona de manera general les garanties adequades per a la protecció de les dades personals. No obstant això, aquesta empresa forma part de l’escut de privacitat “Privacy Shield” que pots comprovar en el següent enllaç. L’Empresa ha signat un acord amb aquests proveïdors amb les garanties contractuals necessàries sota llei. Pots contactar-nos per consultar o obtenir còpies d’aquest acord.

7. RETENCIÓ DE DADES

Holahome, en el seu rol de Responsable de tractament, conserva les dades personals que ens hagis proporcionat durant el temps necessari per complir amb les finalitats per les quals es van recollir, inclosos, sense limitació, el termini d’execució del contracte amb els clients d’HolaHome. Una vegada que aquestes dades personals ja no es facin servir per als fins esmentats anteriorment, es guardaran bloquejades durant el termini de 6 anys, per raons legals o administratives, com la defensa de la nostra responsabilitat i el compliment de les obligacions legals obligatòries, subjecte a la llei aplicable. Tingues en compte que conservarem les dades en format anònim i agregat, per un temps il·limitat.

En cas de rescissió, resolució o extinció de la relació contractual de serveis amb nosaltres, HolaHome no conservarà les Dades de Tercers a menys que se li requereixi legalment per fer-ho. Altrament i en rescindir, resoldre o extingir, o quan ja no sigui necessari legalment guardar les dades, HolaHome destruirà o et retornarà totes les Dades de Tercers i les seves còpies.

8. MESURES DE SEGURETAT

Implementem les mesures de seguretat i els sistemes de protecció de dades personals conforme la normativa aplicable per a preservar la confidencialitat i integritat de les dades i la protecció contra el seu accés no autoritzat, modificació o destrucció.

9. ELS TEUS DRETS

En virtut de les lleis de protecció de dades, tens dret a: sol·licitar accés a les teves dades personals (comunament coneguda com a “sol·licitud d’accés d’un interessat”); sol·licitar la correcció de les dades personals que tenim sobre tu; sol·licitar l’eliminació de les teves dades personals; oposar-te al tractament de les teves dades personals; sol·licitar la restricció del tractament de les teves dades personals; sol·licitar la transferència de les teves dades personals a tu o a un tercer; retirar el consentiment en qualsevol moment al tractament de les teves dades, en els casos en què depenguem del consentiment per a tractar les teves dades personals.

Pots exercir els drets abans esmentats posant-te en contacte amb nosaltres a hola@holahome.com.

Tens també dret a presentar una queixa davant l’autoritat competent, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (Agència Espanyola de Protecció de Dades), C /. Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, Espanya.

10. GENERAL

Ens reservem el dret de modificar els termes d’aquesta política de privacitat i et notificarem mitjançant un avís clar sobre aquests canvis per correu electrònic, en el nostre lloc web, i en aquesta Política de Privacitat. Si continues utilitzant els nostres Serveis després d’aquesta actualització, es considerarà que acceptes els nous termes. Si no acceptes l’actualització, avisi’ns i eliminarem les teves dades personals (excepte quan sigui necessari mantenir-los per a fins legals).

Llevat que una regulació local específica estableixi el contrari, la Política de privacitat es regeix per les lleis d’Espanya.

Data: 20 de febrer de 2020.