Motius per rescindir un contracte de lloguer

14 January 2020

Qualsevol contracte de lloguer es pot rescindir un cop finalitzen els cinc primers anys en el cas dels lloguers fets entre particulars i set quan el propietari és un banc o una empresa. A més, hi ha altres motius per rescindir un contracte de lloguer. Aquests motius tenen com a objectiu oferir més seguretat a […]

Qualsevol contracte de lloguer es pot rescindir un cop finalitzen els cinc primers anys en el cas dels lloguers fets entre particulars i set quan el propietari és un banc o una empresa. A més, hi ha altres motius per rescindir un contracte de lloguer. Aquests motius tenen com a objectiu oferir més seguretat a propietaris i llogaters, segons figura en la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU). És a dir que estableix altres casos en què es pot rescindir el contracte de lloguer per part del propietari.

El pacte entre propietaris i inquilí se signa per ambdues parts i recull les obligacions tant per a l’arrendador com per a l’arrendatari, de manera que les dues parts coneixen els límits del contracte. En cas d’incompliment, les parts poden demanar la finalització de l’arrendament i si no s’arriba a un acord, acudir a la justícia.

Les causes per rescindir un contracte de lloguer:

  1. La manca de pagament de la renda.
  2. Per la falta de pagament de la fiança o de la seva actualització.
  3. El relloguer, el subarrendament o la cessió sense consentiment de la propietat.
  4. Per danys causats en l’habitatge o obres no consentides, quan el consentiment sigui necessari.
  5. Quan en l’habitatge es desenvolupin activitats molestes, insalubres, nocives, perilloses o il·lícites.
  6. Quan l’habitatge no sigui destinada a la llar permanent de l’inquilí.
  7. Quan la propietat necessita recuperar l’habitatge per fer-ne ús per a ell mateix o per als seus familiars de primer grau de consanguinitat. També en cas d’adopció, cònjuge en el supòsit que ho determini una sentència ferma de separació, divorci o nul·litat matrimonial.