¿Els menors poden llogar un habitatge?

22 January 2020

Si ets propietari possiblement, alguna vegada, has pensat en si podries llogar el teu habitatge a un menor d’edat. Hi ha diferents supòsits pels quals els menors de 18 anys necessiten llogar un habitatge. Poden ser per diferents motius, estudiar en una ciutat diferent, en supòsits en què els menors d’edat ja treballen … Nens i joves […]

Si ets propietari possiblement, alguna vegada, has pensat en si podries llogar el teu habitatge a un menor d’edat. Hi ha diferents supòsits pels quals els menors de 18 anys necessiten llogar un habitatge. Poden ser per diferents motius, estudiar en una ciutat diferent, en supòsits en què els menors d’edat ja treballen …

Nens i joves que encara no han complert els divuit anys, són considerats menors d’edat. La minoria d’edat és un estat civil de la persona al qual l’Ordenament Jurídic li atorga una protecció especial. Sobre els pares o tutors legals dels menors recau sobre els mateixos pares o qui ostenta la tutela.

Per saber si un menor pot signar un contracte de lloguer, hem de saber les tres diferències. Menors que estan emancipats, els que no ho estan i els que fan vida independent amb el consentiment patern i matern.

Si ens preguntem si els menors poden llogar un habitatge, es pot donar en aquests casos:

Que el menor ni estigui emancipat, ni visqui de manera independent

Per poder formalitzar un contracte de lloguer en aquest cas, hauran de ser els pares o els tutors legals els que l’hauran de signar. En aquest cas s’han de tenir en compte que totes les obligacions de pagaments i responsabilitats sobre l’estat de l’habitatge recauran sobre els signants.

Que el menor d’edat estigués emancipat en complir els 16 anys

Els menors emancipats poden subscriure per si sols un contracte de lloguer sense dependre de ningú. En el cas que el contracte superi els sis anys de duració, el menor necessitaria el consentiment o el suport assistencial dels seus pares o dels seus tutors. En aquest cas i si únicament signa el menor, totes les responsabilitats recauran sobre ell, mentre que, i si els que rubriquen són el menor i els pares o tutors, les obligacions recauran sobre tots ells.

Que el menor tingui 16 anys o més, sigui independent amb el consentiment patern i no estigui emancipat

El menor es considera emancipat, de manera que ell sol podria subscriure el contracte d’arrendament sense assistència. Com en el cas anterior, i només si el lloguer té una durada que supera els sis anys, necessitaria l’assistència dels seus pares o tutors.