Catalunya aprova la llei que permet congelar el preu dels lloguers

10 September 2020

El Parlament català ha aprovat la Llei per congelar el preu dels lloguers. L’acord al qual s’ha arribat ‘in extremis’, preveu algunes excepcions, però totes orientades a intentar regular el mercat dels lloguers. La Llei per congelar el preu dels lloguers entrarà en vigor una vegada sigui publicada al DOGC, encara que també és possible […]

El Parlament català ha aprovat la Llei per congelar el preu dels lloguers. L’acord al qual s’ha arribat ‘in extremis’, preveu algunes excepcions, però totes orientades a intentar regular el mercat dels lloguers. La Llei per congelar el preu dels lloguers entrarà en vigor una vegada sigui publicada al DOGC, encara que també és possible que sigui impugnada més endavant, ja que no es va aprovar per unanimitat de tots els partits.

La nova llei congela l’augment dels preus de lloguer, de manera que els contractes nous han de mantenir el preu anterior. A més, el preu del lloguer s’haurà de rebaixar si aquest preu està per sobre del que fixa l’índex oficial per aquesta zona. L’índex oficial que fins ara havia estat una eina de consulta, esdevé una eina que fixa els preus de lloguer.

La nova llei contempla algunes excepcions que quedessin exemptes de la congelació i limitació de preus:

  • No serà aplicable en habitatges d’obra nova. En aquests casos hi haurà un marge de 3 anys en els quals el preu serà lliure
  • Els petits propietaris els quals depenguin econòmicament dels ingressos del lloguer, també queden fora de la nova llei. Aquests propietaris vulnerables hauran de guanyar menys de 2,5 vegades de l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència, és a dir dels 26.000 € als 29.000 € anuals).
  • El propietari podrà apujar el lloguer quan sotmeti l’habitatge a obres de millora. Aquest augment pot ser de fins a un 20% com a màxim, encara que no s’especifica per a quin tipus d’obres.
  • Si el preu es troba per sota de preu de mercat perquè està llogat a un familiar.