23 September 2020

Consulta els 60 municipis als quals afecta la llei del preu del lloguer

La nova llei que regula els preus del lloguer afecta un total de 60 municipis. La normativa assenyala com a mercat tens, és a dir susceptible de regular els preus de lloguer, a Barcelona, ​​Girona, Lleida i Tarragona, a més de 56 municipis més. En aquestes ciutats i poblacions es calcula que el mercat de […]

Així afecta inquilins i propietaris la nova llei del lloguer que ja està en vigor

22 September 2020

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat la llei que té com a objectiu frenar l’increment del mercat de lloguer. La nova llei, vigent des d’aquest dimarts 22 de setembre, afecta 60 municipis en el qual resideixen més de 20.000 habitants. Si ets inquilí o propietari, així t’afecta la nova llei […]

Escriptura de la propietat. Tot el que necessites saber

16 September 2020

L’escriptura de la propietat és el document que acredita a un propietari com legítim posseïdor d’un immoble. L’escriptura de la propietat està autoritza i signada per un notari o notària. En l’escriptura figuren tots els requisits que estableix la llei per a aquest document en concret. Així, i en aquest document, s’inclou informació important sobre la propietat […]

Catalunya aprova la llei que permet congelar el preu dels lloguers

10 September 2020

El Parlament català ha aprovat la Llei per congelar el preu dels lloguers. L’acord al qual s’ha arribat ‘in extremis’, preveu algunes excepcions, però totes orientades a intentar regular el mercat dels lloguers. La Llei per congelar el preu dels lloguers entrarà en vigor una vegada sigui publicada al DOGC, encara que també és possible […]

Tot el que cal saber sobre l’aval bancari

9 September 2020

L’aval bancari és un document emès per una entitat bancària que garanteix que la persona titular de d’aquest pot fer front als pagaments. L’aval bancari de la renda del lloguer fa referència al pagament de les mensualitats del lloguer. L’impagament del lloguer és una de les principals preocupacions dels propietaris d’habitatges. És per això, que […]

Cèdula d’habitabilitat. Què és i per a què la necessito?

5 September 2020

La cèdula d’habitabilitat és el document que acredita que un habitatge reuneix les condicions bàsiques per a ser habitat. Aquest certificat ha de ser signat per un tècnic competent que pot ser un arquitecte o un aparellador. També ha de tenir la supervisió de la comunitat autònoma on es localitza l’immoble. La cèdula assegura la […]

Què és la garantia addicional i per a què serveix?

20 August 2020

La garantia addicional és un aval que garanteix una obligació de pagament. Normalment i des de l’última actualització de la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU), la propietat pot sol·licitar un màxim de dues mensualitats en concepte d’aquesta aportació. La normativa és aplicable als contractes signats a partir del 6 de març del 2019. Article 36.5 de […]